6/24 - 6/30 eatrip soil @ Omotesando GYRE4F

6/24 - 6/30 eatrip soil @ Omotesando GYRE4F

6/24 - 6/30 eatrip soil @ Omotesando GYRE4F

6/24 - 6/30 eatrip soil @ Omotesando GYRE4F

6/24 - 6/30 eatrip soil @ Omotesando GYRE4F

6/24 - 6/30 eatrip soil @ Omotesando GYRE4F

[ARAN HAND-KNITTED 2023]

phKazuhei Kimura
hm Hideka(une)
hm assistant Kyoka(une)
model mika & ume & moriyama-san & Chiyoko
flower Mana Yamamoto
thanks for Moriyama house (aitou & eitou)© YUKI FUJISAWA